Sitearchief

De Westelijke Eilanden

Geplaatst in Wandelingen

Langs Amsterdamse hofjes

Geplaatst in Wandelingen

Langs Haarlemse hofjes

Geplaatst in Wandelingen

Job op de mestvaalt? Hermanus Verbeeck (1621-1681) en de strijd om het bestaan in de Gouden Eeuw

Meestal blijft de gewone man in het verleden anoniem, maar een enkele keer doorbreekt een Jan Modaal uit vervlogen tijden het stilzwijgen en schrijft over zijn leven. Dat was het geval met de Amsterdamse middenstander Hermanus Verbeeck (1621-1681), wiens autobiografie

Geplaatst in Lezingen

Jan Adriaensz Leeghwater en de polders van de Gouden Eeuw

Jan Adriaensz Leeghwater (1575-1650) spreekt nog altijd zeer tot de verbeelding als verpersoonlijking van de zeventiende-eeuwse strijd tegen het water. Hij was betrokken bij veel van de grote inpolderingen in Noord-Holland en pleitte voor de droogmaking van de watermassa van

Geplaatst in Lezingen