Utrecht was in de late middeleeuwen de grootste stad van Nederland, gewijd aan de heilige Sint Maarten. Deze heilige was beroemd om zijn liefdadigheid aan een arme bedelaar. In deze lezing wordt verteld hoe de Utrechtenaren in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd in zijn voetspoor de arme medemens poogden te helpen. Ze stichtten gasthuizen en hofjes, en hadden daar zo hun redenen voor.

In het spoor van Sint Maarten: liefdadigheid in Utrecht, c. 1300-1800