Sitearchief

Henrica van Erp

Samen met Anne Doedens werkte ik ook aan een uitgave van het kloosterkroniekje van de Utrechtse abdis Henrica van Erp (ca. 1470/80-1548). Deze krachtige kloostergeestelijke, afkomstig uit een Brabants adellijk geslacht, was van 1503 tot 1548 abdis van het Utrechtse Vrouwenklooster,

Geplaatst in Onderzoek

Op jacht naar Spaans zilver

Samen met Anne Doedens werkte ik aan de uitgave van het reisverslag van Willem van Brederode († 1639). Deze Hollandse edelman was kapitein der mariniers aan boord van de Nassause Vloot, die tussen 1623 en 1626 rond de wereld voer.

Geplaatst in Onderzoek

Papieren identiteiten

Samen met Marco H.D. van Leeuwen heb ik onderzoek verricht naar identiteitsregistratie tijdens de Republiek. Hoe konden mensen hun identiteit bewijzen? Het hoofdstuk kunt u downloaden op de pagina publicaties.  

Geplaatst in Onderzoek

Een eilandenrijk van liefdadigheid

Na mijn proefschrift was ik bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis werkzaam als postdoc-onderzoeker bij Giving in the Golden Age, waar ik onderzoek deed naar hofjesstichtingen, als kenmerkende ‘grootschalige giften. In Nederland waren veel weldoeners die (een deel van) hun vermogen

Geplaatst in Onderzoek

Pieter Plockhoy

Pieter Plockhoy (ca. 1615-1664?), geboortig van Zierikzee, was een Doopsgezinde ambachtsman en huisvader in het Middelburg van de jaren 1640 en 1650. Hij was één van de ‘dienaren des woords’, de lekenpredikers die de Doopsgezinde gemeentes voorging in hun diensten.

Geplaatst in Onderzoek

Batavia on the rocks

Na Tulpengekte schreef Mike een boek over de schipbreuk van de Batavia, op de westkust van Australië in 1629, waarvoor ik archief- en literatuuronderzoek verrichtte. De Batavia is tegenwoordig wellicht de bekendste oostindiëvaarder, dankzij de langdurige bouw (1985-1995) van de replica op

Geplaatst in Onderzoek

Gek van tulpen

Één van de merkwaardigste voorvallen in de Gouden Eeuw is misschien wel de Tulpenmanie of Tulpengekte in de winter van 1636-1637. De tulp, een pas rond 1590 uit Turkije ingevoerde bloembollenensoort, was immens populair geworden vanwege de grote kleurschakeringen en

Geplaatst in Onderzoek

Zoeken naar zekerheid

Als assistent-onderzoeker werkte ik mee aan Zoeken naar zekerheid, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars uitgevoerd door Marco van Leeuwen en Jacques van Gerwen. In 2000 verscheen het resultaat, vier geïllustreerde boeken over de risico’s die het bestaan van de Nederlanders

Geplaatst in Onderzoek

Katholieken van stand in een protestants land

Voor mijn scriptie deed ik onderzoek naar hoe vooraanstaande katholieken tijdens de Republiek poogden hun stand op te houden in een land waar zij waren uitgesloten van bestuurlijke ambten en politieke invloed. Mijn belangstelling voor dit onderwerp werd gewekt in

Geplaatst in Onderzoek