Samen met Anne Doedens werkte ik ook aan een uitgave van het kloosterkroniekje van de Utrechtse abdis Henrica van Erp (ca. 1470/80-1548). Deze krachtige kloostergeestelijke, afkomstig uit een Brabants adellijk geslacht, was van 1503 tot 1548 abdis van het Utrechtse Vrouwenklooster, in De Bilt. Dat was een in 1139 gesticht klooster van adellijke benedictinessen. Van Erp noteerde in haar kroniek tal van zaken betreffende het klooster en de gebeurtenissen van haar tijd.

Het boek is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever.